Nasz projekt do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018

„Tężnia Wesoła”


Nasze zwycięskie projekty
w III edycja budżetu partycypacyjnego.

W ramach III edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie do podziału było prawie 59 milionów złotych. Warszawiacy zgłosili 2 649 projektów, do etapu głosowania trafio 1 750 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Do realizacji warszawiacy wybrali 770 projektów.

Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w styczniu 2017 roku, po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy budżetu miasta na 2017 rok

SAM to biblioteka połączona z czytelnią, salą multimedialną i lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 171 w Wesołej. Obecna biblioteka jest mała, ma 33 m, otwarta kilkanaście godzin w tygodniu, ciemna i nieprzyjazna, nie spełnia warunków czytelni. Potrzebujemy miejsca, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas przed lub po lekcjach, rozwijać swoje zainteresowania.

W ramach BP w 2015 r. w północnej części Dzielnicy powieszono domki, z brzozowych pieńków, dla dzikich owadów zapylających. Domki zasiedliły owady ale są niszczone przez dzięcioły. Obecny projekt przewiduje przygotowanie 6 zabezpieczonych przez ptakami domków i w południowej części dzielnicy, na granicy osiedla Stara Miłosna i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.