Kontakt

STOWARZYSZENIE

e-mail: stowarzyszenie@sasiedzidlawesolej.org

adres korespondencyjny:
ul. 1 Praskiego Pułku 38
05-075 Warszawa - Wesoła

GAZETKA SĄSIEDZKA

redakcja
e-mail: redakcja@sasiedzidlawesolej.org

ogłoszenia i reklama
e-mail: reklama@sasiedzidlawesolej.org


Konto bankowe:
Bank Pekao SA I O/Sulejówek
67 1240 2148 1111 0000 3032 1568 


15 1240 2148 1111 0010 4745 9848
rachunek przeznaczony na darowizny na obsługę prawną w sprawie WOW przez Wesołą
NIE DLA WOW PRZEZ CENTRUM WESOŁEJDane Rejestrowe

Nazwa: Sąsiedzi dla Wesołej
Siedziba: ul. 1 Praskiego Pułku 38, 05-075 Warszawa - Wesoła

KRS: 0000216303,
NIP: 822-19-05-100