Debata edukacyjna w staromiłośniańskim gimnazjum

Przyszłość dzielnicowej edukacji to nie tylko sprawa  dzisiejszych gimnazjalistów, ale wszystkich dzieci i ich rodziców. Dlatego, o perspektywach wykorzystania potencjału Gimnazjum 119 i konieczności „rozładowania” przepełnionych „podstawówek” z drugiej strony rozmawiano podczas Debaty Edukacyjnej.
Debatę zorganizowało Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej” wraz z Radą Rodziców 13 grudnia 2016 r. Była to pierwsza od dawna okazja do publicznej rozmowy na temat perspektyw edukacyjnych dzielnicy w gronie kompetentnych specjalistów oświatowych, władz lokalnych i mieszkańców. Uczestniczyli w niej zaproszeni przedstawiciele wesołowskich i warszawskich instytucji oświatowych, mających wpływ na sprawy edukacji, tj.: pan Przemysław Ogonowski - zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, pani Mirosława Nowotniak - zastępca Dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy i pan Arkadiusz Walczak - Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń (WCIES). Na debatę przybyło także liczne grono przedstawicieli organu prowadzącego - zarządu dzielnicy na czele z burmistrzem Edwardem Kłosem i jego zastępcą Marianem Mahorem.
W gimnazjum tego dnia odbywało się zebranie z rodzicami, co zapewne sprawiło, w auli gimnazjum znalazło się spore grono rodziców. Nie zabrakło też radnych, nauczycieli i lokalnych społeczników, w tym gospodarza – dyrektor gimnazjum pani Ewy Tucholskiej, Przewodniczącego Rady Rodziców w SP 173, pana Mariusza Oczkowskiego. Spotkanie poprowadził najmłodszy radny naszej dzielnicy, harcerz i absolwent gimnazjum nr 119 pan Hubert Zieliński.
Prezentacje zaproszonych gości oraz wieloaspektowa dyskusja były tak ciekawe i zajmujące, że debata przedłużyła się o godzinę. Rozmawiano rzeczowo, niekiedy nie bez emocji o potrzebach dzielnicowej oświaty w kontekście wdrażanej reformy. Nie pomijano potrzeb przepełnionych szkół podstawowych ani licznych argumentów za utworzeniem liceum ogólnokształcącego, wskazując m.in.: że dwa lata w warszawskich liceach spotka się ponad dwukrotnie więcej absolwentów wygaszanych gimnazjów i ośmioklasowych szkół podstawowych, młodsi o rok, niż obecni absolwenci gimnazjum, uczniowie będą zmuszeni do długotrwałych dojazdów a roczniki „licealne” to bardzo kreatywna młodzież, która przyczyniałaby się z pewnością do uatrakcyjnienia życia kulturalnego i społecznego dzielnicy.
Przebieg debaty, w ocenie jej wielu uczestników, wskazał na pilną konieczność kompleksowego podejścia do oferty edukacyjnej dzielnicy Wesoła, aby przestała być jedyną dzielnicą stolicy bez „liceum”. Władzom lokalnym i oświatowym uświadamiając konieczność pilnego zajęcia się sprawą utworzenia liceum w dzielnicy Wesoła, dając impuls do działania w tej sprawie.
Leszek Laszczak


Debata edukacyjna w gimnazjum nr 119
Czy Wesoła zasługuje na liceum?

W październiku do władz dzielnicy wpłynęło pismo z prośbą o wyrażenie stanowiska  wydziału edukacji wobec możliwości powołania liceum na terenie Wesołej. Władze dzielnicy odpisały, że w najbliższej perspektywie, nie planują utworzenia takiej placówki edukacyjnej na terenie Wesołej.
Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem! Decyzja o utworzeniu liceów publicznych zapada na poziomie samorządowym, to burmistrz dzielnicy wnioskuje o powołanie, a Biuro Edukacji m.st. Warszawy opiniuje i wydaje decyzję dotyczącą utworzenia takiej szkoły.
Uczniowie w Wesołej
Wesoła jest młodą i prężnie rozwijającą się dzielnicą Warszawy. W ostatnich latach liczba uczniów w publicznych szkołach w dzielnicy stale rośnie. Mamy pięć szkół podstawowych (2263 uczniów), trzy Gimnazja (1022 uczniów) z dużą liczebnością dzieci w klasach, a także cztery Przedszkola (1176 dzieci). Działają także szkoły podstawowe i gimnazja społeczne. Większość tych dzieci to przyszli licealiści.
Aktualne i przyszłe inwestycje edukacyjne w Wesołej to: nowe przedszkole z oddziałami żłobkowymi w Starej Miłośnie, żłobek w Zielonej, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173.
Przez 14 lat, odkąd Wesoła jest częścią Warszawy, nikt nie podjął działań w celu utworzenia tutaj liceum!
Ankieta wśród mieszkańców
Okazja ku temu nadarza się w obliczu reformy edukacji. W Wesołej zostaną tylko szkoły podstawowe. Uważamy, że Gimnazjum nr 119 im. Józefa Piłsudskiego posiada idealną infrastrukturę oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycielską do utworzenia dobrze sprofilowanego liceum, które przyciągnie młodzież z Wesołej.
Wśród sąsiadów mających dzieci w publicznych szkołach na terenie dzielnicy została przeprowadzona ankieta, która udowodniła, że taka potrzeba istnieje. Wypełniło ją ponad 400 osób, większość podała adresy e-mailowe, licząc na informacje o dalszych działaniach zmierzających do powstania szkoły licealnej.
Wyniki sondażu pokazują, że istnieje potrzeba utworzenia liceum z klasami profilowanymi, z oddziałami dwujęzycznymi, umożliwiającymi podejście do matury międzynarodowej: International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) oraz kierunki ścisłe: informatyczne oraz matematyczne, pozwalające dostać się na wymarzone studia.
Progi i dojazdy
Mieszkańcy mają coraz większe potrzeby z uwagi na tempo zmian w rozwijającej się gospodarce: konieczność mobilności, szybszej komunikacji i nadążającej za tym wszystkim edukacji. Część mieszkańców Wesołej uważa, że licealiści wolą dojeżdżać do centrum Warszawy do znanych liceów. Zapewne jest taka grupa. Pamiętajmy jednak, że rekrutacja to:  progi punktowe oraz możliwość wyboru wyłącznie trzech liceów w trakcie naboru do szkół. Dzisiejsza młodzież z Wesołej rozproszona jest po całej Warszawie, dojeżdżając nierzadko po 1,5 – 2 godziny w jedną stronę. Do najbardziej obleganych szkół nie mają nawet szans dostać się wszyscy olimpijczycy... O maturze międzynarodowej nie wspominając - klasa IB DP prowadzona jest wyłącznie w dwóch publicznych liceach, co daje możliwość przystąpienia do matury międzynarodowej tylko około 60 licealistom z całej Warszawy!
Tym bardziej stwórzmy w naszej nowoczesnej dzielnicy liceum na miarę XXI wieku i dajmy wybór naszym dzieciom!
Apelujemy do władz dzielnicy, żeby nie pozostały obojętne na potrzeby mieszkańców i żeby jak najszybciej rozpoczęły odpowiednią procedurę rozszerzenia budżetu na utworzenie liceum w naszej dzielnicy.

Dane dot. liczby uczniów: http://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/budzet_po...
Aleksandra Paradowska
Magdalena Sidorowicz