Sprawozdanie z działalności za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej
(dawniej Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna)
w 2015 roku

Od stycznia do maja 2015 roku prezesem stowarzyszenia była Grażyna Milczarczyk.
Od maja 2015 roku do chwili obecnej prezesem jest Joanna Gorzelińska.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:
1. W kwietniu przed Wielkanocą odbył się kiermasz świąteczny dla mieszkańców przy kościele Św. Hieronima.
2. 23 maja miało miejsce Walne Zebranie Członków SSSM, podczas którego:
wybrano nowe władze stowarzyszenia
podjęto decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia na: Sąsiedzi dla Wesołej (hasło z naszej kampanii samorządowej).
podjęto decyzję o rozszerzeniu naszej działalności na terenie całej Dzielnicy.
3. W czerwcu wzięliśmy udział w Pikniku Wesoła. Podczas pikniku promowaliśmy współpracę sąsiedzką w ramach tzw. Dnia Sąsiada, międzynarodowej akcji realizowanej przez nasze stowarzyszenie kolejny raz.
Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością, z powodu licznych atrakcji:
porady i makijaże dla kobiet,
malowanie dziecięcych buziek,
warsztaty plastyczne i ekologiczne dla dzieci,
doradztwo dietetyczne
4. W wakacje zorganizowaliśmy plener malarski „Śladami Canaletta” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.
5. Po wakacjach rozpoczęliśmy cykliczną akcję (raz w miesiącu) pod nazwą „Wesołe Garażówki” – zorganizowane dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy – na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła.
6. Latem 2015 roku zostały zrealizowane dwa projekty zgłoszone przez naszych członków do Budżetu Partycypacyjnego 2014. Z kolei pod koniec 2015 r. ,w kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2016, członkowie naszego stowarzyszenia złożyli rekordową liczbę wniosków – 9 projektów.
7. Latem przeprowadziliśmy ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ polegającą na zebraniu środków finansowych niezbędnych do powstrzymania niekorzystnego dla Wesołej przebiegu WOW przez środek naszej dzielnicy.
Zebrane pieniądze pozwoliły na:
zatrudnienie kancelarii prawnej, która reprezentuje Stowarzyszenie, które jest stroną postępowania administracyjnego w ww. sprawie,
Zinwentaryzowanie cennego przyrodniczo „Lasu Milowego”,
powstanie ekspertyz dotyczących przebiegu obwodnicy (urbanistycznej, środowiskowych, prawnych),
przygotowaliśmy materiały informacyjne dla mieszkańców na temat trwającej procedury administracyjnej w sprawie WOW.
8. Złożyliśmy, pierwszy w historii NGO w naszej dzielnicy projekt z tzw. INICJATYWY LOKALNEJ pod nazwą „Co kryje Las milowy”. Projekt obejmował przygotowanie graficzne i druk 4000 egz. przewodników po Lesie Milowym dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dostaną go wszyscy uczniowie wesołowskich szkół, instytucje publiczne oraz uczestnicy trzech zorganizowanych spacerów z przewodnikiem po Lesie Milowym (specjalnie zaprojektowaną w tym celu ścieżką edukacyjną od Kościoła Opatrzności Bożej do Bunkra Regelbau 514 z okresu II wojny światowej). Autorkami Inicjatywy są Katarzyna Białek i Iwona Bal.

9. W grudniu 2015 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję dwudniowego Festynu Bożonarodzeniowego w Wesołej, korzystając ze wsparcia finansowego miasta w ramach tzw. Małego Grantu. Impreza odbyła się na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy.
Ponadto organizowaliśmy imprezy cykliczne:
1. Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną wspierającą potrzebujące rodziny w okolicy. Sąsiedzka Paczka została przygotowana dla 23 rodzin. W tym roku pomogli nam tez harcerze zbierający dary dla Polaków na wschodzie. Produkty, których nie udało im się zawieźć
2. Cykliczne spotkania Doroty Wrońskiej Nornik Łąking organizowane pod patronatem Stowarzyszenia były kontynuowane. W 2015 roku odbyło się kilka wyjść w ramach tego cyklu w miesiącach wiosennych i jesiennych.
3. Pośredniczymy w bezpłatnym przekazywaniu pieczywa rodzinom wielodzietnym przez piekarnię Putka,
4. Wypłacono do końca pieniądze z 1% z 2014 roku , m.in. dla rodziny z trojaczkami oraz dla instytucji edukacyjnych.
5. Stowarzyszenie zaangażowało się w protest przeciwko budowie sklepu Biedronka przy Jeździeckiej oraz poparło protest przeciwko wycince dębów na działce koło placu zabaw. Dęby zostały przesadzone na początku września 2015 roku.
6. Wzięliśmy udział w imprezie biegowej „Bieg dla Tomka” – wypożyczyliśmy nasz sprzęt
7. Zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne w Villa Park integrujące naszych sympatyków.

10. Pod koniec roku 2015 złożyliśmy w urzędzie dzielnicy kompleksowy projekt architektoniczny i merytoryczny „Strefa Relaxu” dotyczący utworzenia na terenie Wesołej MAL- Miejsca Aktywności Lokalnej. Projekt jest w trakcie realizacji.
11. W 2015 roku wydaliśmy 10 numerów Gazetki Sąsiedzkiej.

Niestety nadal nie udało nam się rozwiązać problemu braku lokalu dla Stowarzyszenia.
podsumowanie sporządziła:
Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska
Warszawa 17 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie za 2015 rok SSSM-SDW_mj