Wysypisko odpadów przy obszarze "Natura 200"

Historia

W otoczeniu poligonu wojskowego, około 2,5km od północnej granicy Wesołej i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Poligon Rembertów znajduje się teren, który został wyłączony spod władzy wojska i wydzierżawiony przez nadleśnictwo Drewnica prywatnemu  przedsiębiorcy który wywiózł tam setki tysięcy ton odpadów, gównie osadów ściekowych z oczyszczalni Czajka i popiołów z elektrociepłowni ( tu archiwalny artykuł o początkach wysypiska z 2000r).  Obiekt oficjalnie nosi nazwę „rekultywacji wyrobiska.  „Rekultywacja” polega jednak na wypełnieniu zalanej niecki po wydobyciu piasku odpadami niebezpiecznymi sanitarnie i zawierającymi bardzo duży ładunek metali ciężkich (ołowiu i kadmu). Bezpośredni kontakt odpadów ze zbiornikiem wodnym jest widoczny gołym okiem i został utrwalony na filmie który nakręciliśmy tam z sąsiadami w 2103r i udostępniliśmy na You Tube.   Film pokazuje wysypisko oraz bogactwo przyrodnicze terenu w którym zostało umieszczone.  Na filmie widoczna jest m.in  kolonia jaskółek brzegówek która kilka dni potem została zniszczona, za pomocą koparki.

 TU LINK

poligon śmietnik

Podjęte działania

Prosiliśmy w  2013 roku Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego (PO) o inspekcję w tym miejscu. Wojewoda obiecał nam ją przed kamerami.

Wkrótce potem RDOŚ wstrzymał postępowanie twierdząc że nie ma na tym terenie kompetencji zaś Wojewoda odmówił argumentując że dokumentacja obiektu  jest poprawna a WIOŚ zapewnia, że wody są czyste. Tymczasem pomiary prostym zestawem  do badania wody w akwariach wykryły drastyczną alkalizację: pH9  (podczas gdy wody naturalne mają pH poniżej 6) i obecność znacznych ilości chlorków (zasolenie), które w wodach śródlądowych nie powinny występować.

Mimo braku obiecanej inspekcji w następstwie tych działań wywożenie odpadów ustało.

Najnowsze wydarzenia

W maju 2015r po dłuższym okresie wstrzymania prac na wysypisku, mieszkańcy Rembertowa zasygnalizowali nam przejazdy następnych ciężarówek ze szlamem. 4 czerwca 2015r byliśmy  na wysypisku i stwierdziliśmy że świeży szlam  tam jest, został wyłożony na goły piasek i wydziela silne odory. Na hałdach  odpadów zaobserwowaliśmy  rośliny inwazyjne, skrajnie niepożądane na chronionych obszarach (rdestowiec sachaliński i kolczurka klapowana) oraz siewki konopii, których obecność zgłosiliśmy policji.  Obserwacje te przekazaliśmy do właściwych  organów ochrony środowiska (RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)   i przekazaliśmy wielu organizacjom zajmującym się ochroną środowiska (m.in WWF, Greenpeace). Otrzymaliśmy odpowiedź RDOŚ o ponownym podjęciu postępowania. Czekamy na wyniki..