Zanieczyszczenie wód podziemnych

OGÓLNE WIADOMOŚCI O ZAOPATRZENIU WESOŁEJ W WODĘ

Cała Wesoła jest zaopatrywana w wodę za pomocą  ujęć podziemnych z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina Środkowej Wisły (tzw.GZWP nr 222) .

Wody te są dużo lepszej jakości niż wody z Wisły i Zalewu Zegrzyńskiego, które zasilają główne wodociągi Warszawskie. Wedle zaleceń Państwowego Instytutu Geologicznego  to właśnie  zbiornik GZWP 222, a nie wody powierzchniowe powinien być podstawą zaopatrzenia Warszawy w Wodę [ tu artykuł]. W świetle tych danych rozwiazanie zaopatrzenia Wesołej w wodę można uznać nie tylko za właściwa ale także nowatorskie i rozwojowe. Tymczasem  wybudowane studnie w większosci pozostają niewykorzystanie  [Tu schemat techniczny Stacji Uzdatniania Wody: schemat SUW Stara Miłosna-1] a jedna z nich uległa trwałemu zniszczeniu. Obecnie dowiadujemy sie o planach przyłączenia Wesołej do wodociagu Warszawskiego. MPWiK chce przeprowadzić tą zmianę bez konsultacji społecznych. Za przyczynę podaje zanieczyszczenie warstwy wodonośnej składnikami paliwa. Takie zanieczyszczenie zostało rzeczywiście wykryte w dwu studniachsz (szczegóły poniżej). UWAGA! Skażenie występuje w wodzie surowej, która potem podlega uzdatnieniu w  SUW   . Dotychczas wszystkie badania zarówno zamieszczone na stronie MPWiK jak i przeprowadzone niezależnie na zlecenie prywatnych osób, oraz  laboratorium terenowym warsztatów NORNIK ŁĄKING potwierdzają dobrą jakość wody wodociągowej w Wesołej.  Badnia wody i ewentualne wprowadzenie silniejszych filtrów powinni przemyśleć właściciele prywatnych studni.

Jedno natomiast jest pewne OCHRONA UJĘĆ WODY ZAWIODŁA i potrzeba pilnych działań zaradczych.

Jak  dowiedzieliśmy się o zanieczyszczeniu 

W odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Zaremby o przyczynę planowanego przyłączenia Wesołej do wodociągu Warszawskiego (tj doprowadzającego wodę z Wisły) MPWiK odpowiedziało że istnieje, cytujemy: „ trwałe zanieczyszczenie warstwy wodonośnej w rejonie Starej Miłosnej eterem tert-metylo butylowym (MTBE) i benzenem„.[tu pełna wersja pisma]

TU Artykuł na ten temat na portalu Wesoła Gazeta

Obszar i skala zanieczyszczenia ( fragment w budowie)

Benzen i eter MTBE zostały wykryte w ilosciach znacząco  wyższych niż dopuszczalne w studniach nr. 3 i nr.7 (studnia 3 leży na ulicy Złotej Jesieni a studnia 7 na terenie SUW przy Fabrycznej). Natomiast w studni nr. 4 są dużo mniejsze. To już pierwsza dobra wiadomość w tej przykrej sprawie : podziemna plama zanieczyszczeń ma swoje granice i dalej położone studnie, niewykorzystane mogą okazać się czyste.

Podziemna plama na skład typowy dla wycieku bezołowiowego paliwa samochodowego, to też szczęście w nieszczęściu bo ołów oznacza nieodwracalne skażenie, natomiast organiczne związki z upływem czasu ulegają biodegradacji. Na rysunku ponżej widać ogólny schemat zjawiska. Ma ono taką samą logikę jak plama paliwa rozlana na bruku (patrz ikonka wpisu) lepiej rozpuczalne w wodzie zwiazki wędrują dalej a s(eter) a słabiej rozpuszczalne zatrzymują się bliżej dlatego przy zebraniu distatecznie dużej liczby danych będzie można odnależć żródło zanieczyszczeń. Na razie wiemy tylko że znajduje się ono na płn. wschód od tych trzech studni czyli w kierunku Traktu Brzeskiego.

benzen MTBE PLAMA